تعهد نامه

اینجانب با پذیرش مقررات زیر متعهد می شوم که کلیه شرایط و ضوابط مندرج را رعایت نموده و مسئولیت کامل صحت وسقم اطلاعات این برگه را بعهده گیرم

اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ،در رد یا قبول تقاضای اشتراک افراد مختار بوده و در صورت تخطی کاربر از مقررات ،در شکایت به مراجع ذیصلاح و ادعای خسارت مختار خواهد بود

رعایت اخلاق و شئونات اسلامی و نیز قوانین مقدس جمهوری اسلامی در شبکه الزامی است

دسترسی به پایگاههای خلاف اخلاق و نیز رد وبدل کردن عکسها و مطالب مبتذل ،ارتباط با مراکز جاسوسی ،پایگاه های گروهک ها و نیز موارد مخل امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مجاز نبوده و با کاربر خاطی بر اساس بند یک رفتار خواهد شد

اخلال سخت افزاری ،نرم افزاری و انتقال ویروس و کلا هرگونه عملی که موجب بروز مشکل فنی در شبکه شود ،مجاز نبوده و با کاربر خاطی بر اساس بند یک رفتار خواهد شد

استفاده اشتراکی ،واگذار نمودن و سرویس دریافت شده،بدون اطلاع مرکز مجاز نبوده و با کاربر متخلف برابر بند یک یرخورد خواهد شد

کاربر موظف است با تغییر کلمه عبور خود بصورت دوره ای از آن حفاظت لازم را بعمل آوردو بدیهی است اداره آمار و فناوری اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد

بازگشت